Vidaus tvarkos taisyklės

AB „Eglės“ sanatorijos vidaus tvarkos taisyklių 1 priedas

AB „EGLĖS“ SANATORIJOS DRUSKININKUOSE APGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 1. Svečiai apgyvendinami pasirinkto komforto lygio kambariuose, išskyrus vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas išimtis pacientams, atvykusiems PSDF biudžeto lėšomis apmokėtoms sveikatos priežiūros paslaugoms.
 2. Svečiams maitinimas organizuojamas ir teikiamas pagal pasirinktą komforto lygį.
 3. Už paslaugas mokama avansu atvykimo dieną.
 4. Svečiai turi laikytis bendrosios tvarkos sanatorijoje (netriukšmauti, netrukdyti kitiems svečiams, nevažinėti paspirtukais, riedžiais, riedlentėmis ir kitomis panašaus tipo transporto priemonėmis visose vidaus patalpose).
 5. Draudžiama rūkyti „Eglės sanatorijos“ patalpose, įskaitant balkonus, terasas ir kambarius, bei teritorijoje, išskyrus nustatytas ir ženklais pažymėtas vietas. Bauda – 100 Eur.
 6. Nepažeisti kitų asmenų, esančių „Eglės sanatorijoje“, teisės į atvaizdą, teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą.
 7. Už vaikų priežiūrą ir saugumą atsako tėvai ir / ar kiti vaiko įstatyminiam atstovai ir / ar kiti pilnamečiai asmenys, kurių teisėtoje priežiūroje yra vaikas.
 8. Išsiregistruojant vėliau negu 12 val., taikomas vėlesnio išsiregistravimo mokestis, išskyrus atvejus, kai vėlesnis išvykimas nurodytas įsigytoje gydymo programoje.
 9. Sanatorijoje draudžiama apsistoti su gyvūnais.
 10. Nuo 22:00 val. iki 7:00 val. yra ramybės laikas. Svečiai šiuo metu privalo elgtis ramiai ir gerbti kitų svečių poilsį.
 11. Sanatorija už daiktus, dokumentus, pinigus ir kt., paliktus kambariuose, Sanatorijos nesaugomose rūbinėse ar kitose patalpose neatsako. Svečiai patys privalo saugoti savo daiktus.
 12. Svečių lankytojams draudžiama nakvoti Sanatorijoje nesumokėjus už apgyvendinimo paslaugas. Už lankytojų nakvynės apmokėjimą yra atsakingas svečias.
 13. Svečiai ir jų lankytojai už Sanatorijai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 14. Draudžiama iš valgyklos išsinešti maistą ir gėrimus, išskyrus duodamus išsinešti vaisius ir / arba su valgykla suderintą maistą išsinešimui, kai maitinamas sergantis sanatorijos svečias.
 15. Svečiui, kuris pažeidžia apgyvendinimo taisykles, tuo sukeldamas grėsmę savo, kitų svečių, Sanatorijos ar darbuotojų sveikatai, gyvybei ar turtui, apgyvendinimo paslaugų teikimas gali būti nutrauktas. Tokiu atveju, svečio sumokėta suma už dėl jo kaltės nesuteiktas paslaugas nėra grąžinama.
 16. Už apgyvendinimo taisyklių pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo dydį ir pasikartojamumą, svečias gali būti įtrauktas į Sanatorijos nepageidaujamų klientų sąrašą administracijos sprendimu, apie tai jam pranešus.
 17. Už pamestą kambario raktą (kortelę) taikoma 20 Eur bauda.
 18. Išvykstant anksčiau laiko taikomos netesybos – 30 proc. nepanaudotų paslaugų vertės, išskyrus išimtinius atvejus (pvz., paciento liga, artimųjų mirtis ir pan.)

Šios apgyvendinimo taisyklės (Vidaus tvarkos taisyklių priedas)  yra informacinio pobūdžio santrumpa SANATORIJOS vidaus tvarkos taisyklių ir jų nekeičia.

AB „Eglės“ sanatorijos vidaus tvarkos taisyklių 2 priedas

AB „EGLĖS“ SANATORIJOS BASEINŲ IR PIRČIŲ KOMPLEKSO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

7DK 3634 (2064 X 1376)